Archive / Nätverk

RSS feed for this section

Sommargåva!

Foto: Carl-Gustav Rasmusson

Jag fick ett fint uppdrag. Att samla ihop smaker inför sommarens grillkvällar, bilden valde han att ta själv för att få¨med precis den känsla han önskar förmedla med denna gåva. Calle är en i Ystad känd näringslivsprofil, jag vet mycket om honom då jag lyssnat på flera av hans tal som handlar om att uppnå tillväxt i företag. När jag flyttade till Ystad så gick vi med i ett nätverk som heter tillväxtsyd, det var några speciella medlemsföretag som var vägledande och avgörande för riktningen vi satte upp för vårt företag. Ystad Saltsjöbad som kom att inspirera till hur vi bygger upp en fin medarbetarkultur, Hemrex såg vi som en kraftfull tillväxtraket och inspiratör till den magi som uppstår när du arbetar med rätt kompetens. Hybrid state kom att arbeta med våra etiketter och grafiska profil.

Stort tack för uppdraget Incubator C!

För det fina förtroendet, att få leverera smaker till dina affärskolleger!

Miljöarbete genom nätverket Tillväxtsyd

anders och cherztin

Grönt samarbete för hållbar tillväxt

Tillväxt Syd har under flera år haft ett framgångsrikt miljöinriktat samarbete med studenter från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Österlenkryddor är ett av tre medlemsföretag som varit med i en miljöstudie under hösten med syfte att analysera sina verksamheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Cherztin Persåkre, som driver Österlenkryddor tillsammans med sin man Anders Persåkre, berättar mer om hur arbetet har gått till och vad de har fått ut av samarbetet.

– Vi såg detta som ett företagsbyggande initiativ och en fantastisk möjlighet att minska verksamhetens miljöpåverkan, säger Cherztin. Eleverna från Lunds Universitet är vana att arbeta med stora industriföretag. Men vi kommer att växa i framtiden och vi vill titta på och implementera miljöåtgärder redan nu så att vi kan få en hållbar tillväxt.

Cherztin var med på kick-offen i Lund där hon fick träffa de två elever som skulle genomföra studien på Österlenkryddor. Studenterna gjorde sedan ett företagsbesök men en grundlig genomgång av verksamheten. Cherztin har haft kontakt med eleverna under hösten för att diskutera olika förslag på förbättringar, idéer och strategiska val inför framtiden.

– Vi har lärt oss mycket genom att vara med i studien. Och på vägen har vi blivit KRAV certifierade vilket har stor betydelse för vårt fortsatta miljöarbete. Studenterna har beräknat kostnaderna för många av de åtgärder som jag länge varit nyfiken på, till exempel soldriven el, ett eget vattenreningsverk och miljövänliga alternativ till det bränsle vi använder till traktorer och torkmaskiner. Jag ser mycket fram emot att läsa elevernas rapport och tänker ta till mig deras råd och tips för att göra vår verksamhet ännu grönare, avslutar Cherztin.

Ville dela med mig av de fördelar ett bra nätverk kan medföra, Tillväxtsyd tillhör toppskiktet av nätverk i Ystad och erbjuder  bra kurser och konsultationer till företag som vill utvecklas.