Från Sverige

Nu är vi registrerade att börja använda Från Sverige märkningen. Vi funderat på detta steg väldigt mycket. Vårt namn och det egna förtydligandet är inte tillräckligt när vi nu satsar på en internationalisering. Att använda vår svenska flagga medför att det finns många regler att följa, därmed föll det sig naturligt att anmäla intresse att märka våra produkter.

Våra odlare kommer att lyftas fram ännu mer, eftersom vi är intresserade av att växa tillsammans med fler odlare i Sverige.

Den första kryddblandningen som kommer lanseras under märkningen är vår nya svampkrydda.

Mersvamp är en del i serien Mer. Mer står för mer smak, där arbetar jag med den fåfänga grundsmaken umami som är en fyllighetssmak.

Samarbetspartners i serien mer är fortsatt Mariannes farm och Hällestad svamp.